Archiv pro měsíc: Květen 2017

Rekonstrukce antukového kurtu

Členové nohejbalového oddílu Slavoje se po dohodě s výborem Slavoje Hrdějovice rozhodli na přelomu dubna a května 2017 k nutné kompletní rekonstrukci nohejbalového kurtu zahrnující přípravy antukového povrchu a hlavně kompletní úpravu oplocení. Staré drátěné pletivo totiž již bylo na mnoha místech prorezivělé a hrozil tak reálně úraz volně vyčnívajícími dráty. Ty byly také i příčinou propíchnutí několika míčů. Navíc toto původní pletivo bylo i dost nízké, a tak hráči při hře často lovili míč v nedalekém potoce.

Bylo tedy přistoupeno ke zcela zásadní rekonstrukci, která spočívala ve výměně několika nosných sloupků za vyšší (5 m), respektive v prodloužení některých stávajících. Staré drátěné pletivo bylo odvezeno do kovového sběru a bylo nahrazeno novými, vyššími textilními záchytnými sítěmi.

Veškeré činnosti spojené s touto rekonstrukcí byly zajištěny členy oddílu nohejbalu v rámci brigádnické činnosti. To obnášelo objednání a dovoz sítí, výkopy základů pro nové sloupy, zajištění betonu, zabetonování nových patek pro delší sloupy, navaření nových sloupů a prodloužení stávajících, odrezení a natření všech sloupů a vstupních vrátek na kurt, natažení nosných lan a nových sítí, závěrečný úklid stavby, likvidace starého pletiva a terénní úpravy. K práci využívali členové nohejbalového oddílu i vlastní nářadí, zejména elektrickou svářečku, vrtačku, rozbrusku či výškový laser.

Zběžnou evidencí docházky bylo na rekonstrukci odpracováno členy nohejbalového oddílu cca 210 brigádnických hodin. Materiál na rekonstrukci byl zakoupen v celkové výši 8.984,- Kč.

Výbor Slavoje děkuje všem členům nohejbalového oddílu Slavoje za velmi aktivní přístup k rekonstrukci kurtu. Výsledek je opravdu nad veškerá očekávání a antukový kurt teď skýtá moderní kvalitní zázemí pro nohejbal a volejbal. Všem, kteří se aktivně účastnili brigád patří velký dík za odvedenou práci.

Po ukončení rekonstrukce se příroda rozhodla nový kurt pokřtít, ostatně posuďte sami z přiložené fotografie 🙂 Takže věřme, že nově rekonstruovaný kurt přinese bezpočet sportovních soubojů nesoucích se na vlně kamarádského amatérského sportu…

E.on Cup starší přípravky

V květnu se starší přípravka zúčastnila bohatě obsazeného turnaje E.on Cup konaného v Kamenném Újezdě. Hráči i trenéři si zápasy i atmosféru turnaje dokonale užili, ostatně posuďte sami 🙂


horní řada – trenér Miroslav Douda, Lukáš Korch, Eliška Pomijová, Michael Novotný, Antonín Arnošt, trenér Milan Kolár … … … dolní řada – Marek Benda, David Kolár, Martin Jinda, Miroslav Vach, Nela Řehořová

Hráčská schůze – muži

Předseda Slavoje Hrdějovice, z.s. tímto zve všechny hráče mužů registrované ve Slavoji Hrdějovice, ať  v současné době hráčsky aktivní nebo nikoli, na operativní schůzku konanou 18.5.2017 od 19:30 v kabině mužů v areálu fotbalového hřiště v Hrdějovicích. Program schůzky bude následující:

  • Informace o činnosti mužstva mužů – organizace probíhající sezóny
  • Informace o přestupech za poslední roky nazpět
  • Přihláška do soutěžního ročníku 2017/2018 – počty hráčů
  • Materiální vybavení
  • Diskuse

Účast všech hráčů na této schůzi je velmi důležitá, z výsledků bude následně řešeno obsazení soutěží pro následující soutěžní rok. Předem děkuji za účast.

V případě neúčasti se prosím dopředu omlouvejte – SMS na můj mobil 777934085.

Jiří Fajtl, předseda Slavoj Hrdějovice

Schůze trenérů mládeže

Výbor Slavoje Hrdějovice, z.s. tímto zve své trenéry a asistenty mužstev mládeže na schůzi konanou 11.5.2017 od 19:00 v Restauraci Na hřišti v areálu fotbalového hřiště v Hrdějovicích. Program schůze bude následující:

  • Zpráva o činnosti jednotlivých mužstev – organizace probíhající sezóny
  • Přihláška do soutěžního ročníku 2017/2018 – počty hráčů
  • Materiální vybavení – dotace nadace ČEZ
  • Diskuse

Účast trenérů na této schůzi je velmi důležitá, z výsledků bude následně řešeno obsazení soutěží pro následující soutěžní rok. Předem děkuji za účast.

Jiří Fajtl, předseda Slavoj Hrdějovice