Rekonstrukce antukového kurtu

Členové nohejbalového oddílu Slavoje se po dohodě s výborem Slavoje Hrdějovice rozhodli na přelomu dubna a května 2017 k nutné kompletní rekonstrukci nohejbalového kurtu zahrnující přípravy antukového povrchu a hlavně kompletní úpravu oplocení. Staré drátěné pletivo totiž již bylo na mnoha místech prorezivělé a hrozil tak reálně úraz volně vyčnívajícími dráty. Ty byly také i příčinou propíchnutí několika míčů. Navíc toto původní pletivo bylo i dost nízké, a tak hráči při hře často lovili míč v nedalekém potoce.

Bylo tedy přistoupeno ke zcela zásadní rekonstrukci, která spočívala ve výměně několika nosných sloupků za vyšší (5 m), respektive v prodloužení některých stávajících. Staré drátěné pletivo bylo odvezeno do kovového sběru a bylo nahrazeno novými, vyššími textilními záchytnými sítěmi.

Veškeré činnosti spojené s touto rekonstrukcí byly zajištěny členy oddílu nohejbalu v rámci brigádnické činnosti. To obnášelo objednání a dovoz sítí, výkopy základů pro nové sloupy, zajištění betonu, zabetonování nových patek pro delší sloupy, navaření nových sloupů a prodloužení stávajících, odrezení a natření všech sloupů a vstupních vrátek na kurt, natažení nosných lan a nových sítí, závěrečný úklid stavby, likvidace starého pletiva a terénní úpravy. K práci využívali členové nohejbalového oddílu i vlastní nářadí, zejména elektrickou svářečku, vrtačku, rozbrusku či výškový laser.

Zběžnou evidencí docházky bylo na rekonstrukci odpracováno členy nohejbalového oddílu cca 210 brigádnických hodin. Materiál na rekonstrukci byl zakoupen v celkové výši 8.984,- Kč.

Výbor Slavoje děkuje všem členům nohejbalového oddílu Slavoje za velmi aktivní přístup k rekonstrukci kurtu. Výsledek je opravdu nad veškerá očekávání a antukový kurt teď skýtá moderní kvalitní zázemí pro nohejbal a volejbal. Všem, kteří se aktivně účastnili brigád patří velký dík za odvedenou práci.

Po ukončení rekonstrukce se příroda rozhodla nový kurt pokřtít, ostatně posuďte sami z přiložené fotografie 🙂 Takže věřme, že nově rekonstruovaný kurt přinese bezpočet sportovních soubojů nesoucích se na vlně kamarádského amatérského sportu…